Fundacja Wyższy smak
Fundacja Wyższy smak
Załóż konto Zaloguj się
Przekaż darowiznę

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest nierozłącznie powiązany z samopoznaniem. Bez zrozumienia tego kim jesteśmy, trudno jest poszerzać samoświadomość, wytyczać sobie życiowe cele i dążyć do ich realizacji.

Jeszcze większą sztuką jest czynić to tak, aby doświadczać w życiu spełnienia i szczęścia.

Samopoznanie pozwala odkryć prawdziwe ja, naszą jaźń. Pozwala również zrozumieć własną naturę i predyspozycje. Rozwijanie tych wrodzonych zdolności i życie zgodnie z nimi sprawia, że działanie nie tylko przynosi zadowolenie, ale również pomaga uświadomić sobie swoją rolę w życiu społecznym i nadaje kierunek ścieżce zawodowej.

Świadomość i samopoznanie

Gdy mówimy o rozwoju osobistym i rozwoju samoświadomości, powinniśmy zrozumieć, czym jest sama świadomość.

Świadomość to stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz jej samej. Innymi słowy, świadomość pozwala postrzegać myśli, emocje oraz otaczający świat i doświadczać ich za pośrednictwem umysłu, inteligencji, wzroku, powonienia, dotyku, smaku oraz słuchu. Świadomość jest nieodłącznym elementem jaźni – jej przejawem i zarazem esencją.

Dlatego aby zrozumieć, czym jest świadomość, należy w pierwszej kolejności poznać własną jaźń. Proces ten – nazywany samopoznaniem – nie polega na poszerzaniu wiedzy o nowe informacje. Wiedza o jaźni jest częścią nas samych i aby ją posiąść, wystarczy skierować uwagę do wewnątrz. W ten sposób świadomość oczyści się z błędnych wyobrażeń odnośnie tego, kim jesteśmy, złudzeń, które powstają w ciągu całego życia. Stopniowo uwolnimy się od utożsamiania się z rzeczami, które z jaźnią nie mają nic wspólnego.

Istnieją liczne metody, które mogą pomóc nam w tym procesie: medytacja, filozoficzne dociekanie, działanie wolne od pragnienia cieszenia się jego rezultatami oraz oddanie Bogu.

Każdy z nas jest indywidualną osobowością. Mamy swoje doświadczenia, przekonania i wiedzę, które tworzą wyjątkowe podejście do świata i nas samych. Aby rozpocząć proces samopoznania, nie musimy zmieniać naszego życia. Powinniśmy jedynie dodać do niego pragnienie zrozumienia, kim tak naprawdę jesteśmy. Szczerość z samym sobą jest kluczem do sukcesu, ponieważ samopoznanie jest procesem wewnętrznym i kroczenie ścieżką innych sprawia, że postęp staje się bardzo powolny, jeśli w ogóle ma miejsce.

Wraz ze zwiększeniem intensywności pragnienia samopoznania, samoistnie pojawi się głęboka intuicja co do ścieżki, którą powinniśmy podążać, aby osiągnąć upragniony rezultat. W naszym życiu zaczną się pojawiać osoby i mieć miejsce sytuacje, które w naturalny sposób będą nas kierowały i inspirowały w podjętym wysiłku. Jest to bardzo wyjątkowy okres, który w szczególny sposób wzmacnia naszą determinację i wiarę w proces samopoznania.

Natura i wrodzone predyspozycje

Rodzimy się obdarzeni zbiorem predyspozycji (zdolności), których poznanie i rozwijanie są kluczowe w osiągnięciu spełnienia i szczęścia nie tylko na tle zawodowym.

Zdolności czy tzw. talenty nie odnoszą się do wyjątkowych kwalifikacji, które sprawiają, że posiadająca je osoba wybija się na tle innych. Każdy z nas obdarzony jest pewną szczególną zdolnością lub nawet kilkoma z nich. Gdy odkryjemy w sobie potencjał i preferencje do wykonywania określonego rodzaju pracy, działanie zgodne z tą wiedzą przyniesie spełnienie oraz pomoże się rozwinąć na poziomie społecznym i wewnętrznym.

Każdy z nas jest indywidualnością. Każdy z nas obdarzony jest wyjątkową naturą. Porównywanie siebie do innych czy uznawanie jednych zdolności za lepsze (czy raczej bardziej w danym czasie popularne) od innych nigdy nie pomoże w rozwoju. Przeciwnie, prowadzi jedynie do negatywnych stanów emocjonalnych i braku inspiracji do działania.

Sukces zawodowy (często stawiany na równi z sukcesem życiowym) kojarzony jest zazwyczaj z ukończeniem prestiżowej szkoły, pracą w segmencie rynku, który przynosi największe zyski i status społeczny oraz wielkim bogactwem, którym możemy się otaczać. W rzeczywistości jednak, gdy takie osiągnięcia są w sprzeczności z wrodzoną naturą i predyspozycjami, prowadzą jedynie do braku poczucia satysfakcji z tego, co się robi, a ostatecznie do frustracji, która odbija się negatywnie nie tylko na nas samych, ale również na naszym otoczeniu, na rodzinie i bliskich.

Jeśli przyjrzymy się uważnie otaczającemu nas światu, dostrzeżemy, że wszystkie te niezliczone natury ludzkie i szczególne predyspozycje uzupełniają się wzajemnie. Rozwijanie wrodzonych zdolności i preferencji przyczynia się nie tylko do osiągnięcia harmonii wewnętrznej, ale również do współtworzenia harmonii w społeczeństwie, w którym żyjemy. Bez względu na rodzaj i charakter pracy, działanie zgodnie z naturą jest kluczem do szczęścia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Samopoznanie wznosi inteligencję na poziom, z którego bardzo łatwo jest zrozumieć własną naturę i, co za tym idzie, indywidualne predyspozycje. Co więcej, istnieje szereg nauk, takich jak psychologia, pedagogika, astrologia czy numerologia, które trafnie klasyfikują typy osobowości i rodzaje pracy, których wykonywanie jest dla tych typów naturalne. Wspomaganie się tą wiedzą pozwala bardzo łatwo odkryć własną drogę w życiu.

Cele i praca nad ich osiągnięciem

Jeśli wiemy już, kim jesteśmy, znamy własną naturę i predyspozycje, z łatwością możemy wyznaczyć sobie cele, które zapewnią nam sukces w życiu zawodowym i osobistym. Wyznaczanie celów pozbawione samoświadomości bardzo rzadko prowadzi do spełnienia i szczęścia nawet jeśli uda się zrealizować to, co sobie zaplanowaliśmy.

Istnieją dwa rodzaje celów: te, które przynoszą satysfakcję na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i zmysłowym oraz te, które obdarzają szczęściem na poziomie jaźni.

Choć samopoznanie pozwala zrozumieć jaźń, która w swej naturze jest odmienna od ciała, umysłu, inteligencji oraz zmysłów, pod żadnym względem ich nie neguje ani nie zaniedbuje.

Powinniśmy żyć zgodnie z własną naturą, rozwijać zainteresowania i dążyć do spełnienia marzeń, tych małych i dużych. Powinniśmy kształcić się i doskonalić zawodowo oraz rozwijać zarówno ekonomicznie, jak i społecznie. Istotne jest jednak, aby obieranie celów związanych z naszymi potrzebami emocjonalnymi, psychicznymi i cielesnymi oraz dążenie do ich realizacji nie stało się esencją naszego działania, celem samym w sobie.

Dlatego stawiając sobie życiowe cele, powinniśmy mieć zawsze na uwadze cel ostateczny, jakim jest osiągnięcie nieustającego szczęścia i spokoju, które płyną z życia w połączeniu z własną jaźnią.

Praca nad realizacją naszych planów nie zawsze jest łatwa i przyjemna. Zdarza się, że napotykamy przeszkody, które zdają się nie do pokonania. Jest to czas, w którym bardzo łatwo stracić wiarę w osiągnięcie sukcesu, szczególnie jeśli kolejne próby poradzenia sobie z niesprzyjającymi okolicznościami nie przynoszą rezultatów. W tym momencie powinniśmy przyjrzeć się temu, co dzieje się wewnątrz nas samych.

Jeśli te trudne sytuacje stają się przyczyną naszej frustracji i niepokoju, znaczy to, że działamy z pozycji wymagań i oczekiwań, zakładając, że to, czego pragniemy, po prostu się nam należy. Te dwa stany są nierozłącznie związane z brakiem zadowolenia i niemożnością docenienia tego, co dostajemy od życia. Bardzo często gdy wznosimy się ponad tę słabość serca, problem, który zdawał się nie do pokonania znika. Zaczynamy dostrzegać nowe możliwości, które do tej pory były dla nas ukryte z powodu roszczeniowego podejścia do życia.

Wdzięczność, pokora i determinacja są kluczem do odniesienia sukcesu i realizacji obranych celów.

 

Grafika loga Fundacji Wyższy smak

Fundacja Wyższy smak

Mokra 2, 97-510 Ręczno
NIP: 771-28-95-511
KRS: 0000704695
 
+48 42 230 01 87

 

SKLEP wyzszy-smak.org.pl

Grafika loga Dotpay

Grafika loga Visa

Copyright © 2022 wyzszy-smak.org.pl Powered by: vedicsystem.com | Custom Web Apps
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.