Fundacja Wyższy smak
Fundacja Wyższy smak
Załóż konto Zaloguj się
Przekaż darowiznę

Regulamin

Postanowienia ogólne:

Sklep internetowy działający pod adresem wyzszy-smak.org.pl jest prowadzony przez Fundację Wyższy smak z siedzibą w Ręcznie przy ul. Mokrej 2, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 771-28-95-511, numer Regon: 368792480. Adres pocztowy: Fundacja Wyższy smak ul. Mokra 2, 97-510 Ręczno, numer telefonu: +48 42 230 01 87.

Ochrona danych osobowych:
 • Dane osobowe przekazywane stronie Fundacji Wyższy smak są przetwarzane przez stronę wyzszy-smak.org.pl.
 • Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy oraz informowania o nowych obrazach oraz promocjach oferowanych przez stronę wyzszy-smak.org.pl.
 • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 • Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz posiada możliwość ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Ceny:
 • Wszystkie ceny podawane na stronie wyzszy-smak.org.pl są wyrażone w złotych polskich (zł).
 • Wszystkie ceny podawane na stronie wyzszy-smak.org.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez powyższą stronę.
Zamówienia:
 • Fundacja Wyższy smak przyjmuje zamówienia poprzez stronę wyzszy-smak.org.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 • Informacja udzielona przez stronę wyzszy-smak.org.pl o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.
Zwroty:

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), można zrezygnować z zakupionych towarów bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:

 • nie nosi śladów użytkowania,
 • nie posiada wad i zniszczeń, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji,
 • towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.

Gwarantujemy niezwłoczny zwrot wartości towaru wraz z kosztem dostawy. Koszt odesłania towaru pokrywa zamawiający.

Adres, na który należy przesłać towar: Fundacja Wyższy smak ul. Mokra 2, 97-510 Ręczno.

Reklamacje:
 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Fundacja Wyższy smak. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Fundację Wyższy smak, które stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 • Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

Adres, na który należy przesłać towar: Fundacja Wyższy smak ul. Mokra 2, 97-510 Ręczno.

Grafika loga Fundacji Wyższy smak

Fundacja Wyższy smak

Mokra 2, 97-510 Ręczno
NIP: 771-28-95-511
KRS: 0000704695
 
+48 42 230 01 87

 

SKLEP wyzszy-smak.org.pl

Grafika loga Dotpay

Grafika loga Visa

Copyright © 2022 wyzszy-smak.org.pl Powered by: vedicsystem.com | Custom Web Apps
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.