Fundacja Wyższy smak
Fundacja Wyższy smak
Załóż konto Zaloguj się
Przekaż darowiznę

Cele i zasady działania Fundacji

1.
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym w zakresie:

1.
działalności społecznej, doradczej, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego
2.
działalności społecznej, doradczej, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego zdrowego stylu życia
3.
działalności mającej na celu poprawę sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
4.
działalności na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii, w tym szczególnie technologii związanych z informatyką i telekomunikacją
5.
promocji i organizacji wolontariatu
6.
współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu i misji.

2.
Cel Fundacji realizowany jest poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

3.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.
organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, w szczególności wydawania książek, wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych w zakresie określonym celem statutowym Fundacji
2.
organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów i innego rodzaju wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji
3.
świadczenie usług informatycznych oraz doradztwa w zakresie wprowadzania i integrowania nowych rozwiązań technologicznych
4.
organizowanie i prowadzenie dożywiania
5.
organizowanie zbiórek pieniędzy i środków rzeczowych
6.
wspieranie organizacji pozarządowych
7.
utrzymywanie międzynarodowej współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych krajach.

4.
W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

Grafika loga Fundacji Wyższy smak

Fundacja Wyższy smak

Mokra 2, 97-510 Ręczno
NIP: 771-28-95-511
KRS: 0000704695
 
+48 42 230 01 87

 

SKLEP wyzszy-smak.org.pl

Grafika loga Dotpay

Grafika loga Visa

Copyright © 2022 wyzszy-smak.org.pl Powered by: vedicsystem.com | Custom Web Apps
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.